+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

STAR Sanitární na vodní kámen a rez 5l

Výrobce: EVERSTAR s. r. o.

Cena s DPH: 295.72 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 244.40 Kč


Kód produktu: 10.28.320

EAN produktu: 8594008595627

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 128 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Speciální a maximálně účinný prostředek pro generální úklid a čištění. Je určen na odstranění vodního kamene, minerálních, močových, olejových, hořečnatých a dalších usazenin a rzi v sanitární a umývárenské oblasti. Vhodný zejména na keramiku, obklady, umyvadla, vany, vodovodní baterie, toaletní mísy, pisoáry, sprchové kouty a zástěny, nerezové součásti a další zařízení, plochy a předměty. Doporučeno používat v oblastech s výskytem tvrdé vody a vysokého provozního zatížení.

Pozor: Nevhodné na povrchy méně odolné kyselinám.

NEBEZPEČÍ:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvíím vody.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus