+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

Náhradní plnění

Společnost Brandproduct s.r.o., zajištuje svým zákazníkům možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí, a to, odběrem zboží od firmy Brandproduct s.r.o., která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
Praktické vysvětlení zákona:
Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst.1) s platností od 1.1. 2005 je stanoveno, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
Jak tento zákon splnit:
1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (4 %).
2. Odvodem do státního rozpočtu
- výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.

3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
- do plnění povinného podílu je možno započítat odebrání výrobků nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce . Celková částka za odebrané výrobky nebo služby, částka bez DPH se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.
Do plnění povinného podílu je možno započítat maximálně jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb.).
Jak se vypočítá náhradní plnění?
Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku 2008: 22 942 Kč
Pokud organizaci chybí jedna OZP musí za ní do státního rozpočtu odvést 2,5 násobek:
2,5 x 22 942 = 57 355 Kč
Odvod za 2 chybějící osoby pak činí: 2 x 57 355 = 114 710 Kč atd.
 
 
Konkrétní příklad
Odběratelé – mají-li více než 25 zaměstnanců
Při počtu zaměstnanců (přepočteném)
musíte buď zaměstnat osoby se OZP
nebo zaplatit ročně odvod Kč
nebo odebrat ročně od firmy Brandproduct za
25
1,00
57 355,-
160 594,-
50
2,00
114 710,-
321 188,-
100
4,00
229 420,-
642 376,-
200
8,00
458 840,-
1 284 752,-
300
12,00
688 260,-
1 927 128,-
400
16,00
917 680,-
2 569 504,-
500
20,00
1 147 100,-
3 211 880,-
V tabulce uvedené hodnoty mohou být na konci roku vždy mírně odlišné vzhledem k nárůstu měsíční průměrné mzdy v ČR vyhlašované ČSÚ k 30. 9. sledovaného roku. Přepočet vychází z předpokladu 22 942 Kč.

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus