+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

REAL Antikalk rez a vodní kámen s MR 550ml

Výrobce: Zenit,spol.s r.o.

Cena s DPH: 75.87 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 62.70 Kč


Kód produktu: 10.20.130

EAN produktu: 8594004376923

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 768 ks

V kartonu: 12 ks

Velmi silný prostředek na odstranění nečistot a usazenin s antibakteriálními účinky. Kombinace kyseliny fosforečné a amidosulfonové zaručují vysokou účinnost čištění. Lze použít na sprchové kouty, vany, umyvadla, vodovodní baterie, obklady, dlaždice, dřezy, smaltované povrchy atd. Svěží parfemace.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte plyn.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus