+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

TASKI Sani Calc 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 1 003.82 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 829.60 Kč


Kód produktu: 10.19.025

EAN produktu: 8594026930332

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 2 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Silný odvápňující prostředek na denní i periodické čištění k odstranění vodního kamene z povrchů v koupelnách (odolných vůči kyselým prostředkům). Na bázi kyseliny fosforečné. Obsahuje přísadu zabraňující korozi. Rychle působící kyselé složení. Jedinečná patentovaná technologie na neutralizaci zápachů O.N.T. (Odour Neutralizing Technology).

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje kyselina fosforečná (Phosphoric Acid), isotridekanol, ethoxylovaný (8EO) (Trideceth 7-10).

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus