+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

KRYSTAL Na koupelny s rozprašovačem 750ml

Výrobce: CORMEN s.r.o.

Cena s DPH: 84.46 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 69.80 Kč


Kód produktu: 10.31.180

EAN produktu: 8594011502100

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 576 ks

V kartonu: 18 ks

Prostředek vhodný na vodovodní baterie, vany, umyvadla, sprchové kouty (včetně zástěn), dlažbu a obklady. Čistič je silný proti vodnímu kameni a rzi, zanechává vysoký lesk. Je použitelný na všechny materiály odolné kyselinám. Příjemně parfémovaný vůní višně.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Bezpečnostní list

Datový list

Technický list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus