+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

AIRWICK Electric náplň Bílé květy frézie 19ml

Výrobce: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Cena s DPH: 96.44 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 79.70 Kč


Kód produktu: 10.16.870

EAN produktu: 5999109542311

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 1512 ks

V kartonu: 6 ks

Elektrický strojek s náplní Bílé květy frézie - vůně čerstvě řezaných bílých květin, frézie a francouzského jasmínu s nádechem zeleného jablka.

VAROVÁNÍ:

Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje nerol, 4-terc.butylcyklohexyl-acetát, benzyl-salicylát, 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, cinnamyl-alkohol, Citral, Linalool, Geraniol, limonen, Eugenol, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on, piperonal, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOO



status