+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

GLADE/BRISE Electric Exotic Tropical Blossoms náplň 20ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 113.26 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 93.60 Kč


Kód produktu: 10.12.300

EAN produktu: 5000204157949

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 1380 ks

V kartonu: 6 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Elektrický osvěžovač s omamnou vůní květů monoi a kokosového mléka, která evokuje uvolňující procházky po pláži, naplní místnost optimálním množstvím vůně díky jedinečnému systému uvolnění a nastavení vůně. Moderní design, vůně s obsahem esenciálních olejů a výdrží až 100 dní.

VAROVÁNÍ:

Obsahuje geranyl-acetát, d-limonen.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P280 Používejte ochranné rukavice.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností.

Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus