+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

GLADE/BRISE Electric Relaxing Zen - Japonská zahrada náplň 20ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 118.58 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 98.00 Kč


Kód produktu: 10.12.290

EAN produktu: 5000204116892

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 1656 ks

V kartonu: 6 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Vyměnitelná náplň do osvěžovače vzduchu GLADE Electric Scented Oil provoní Vaši domácnost relaxační a příjemnou květinovou vůní, která evokuje rozkvetlou japonskou zahradu. Vůně s obsahem esenciálních olejů a výdrží až 100 dní.

VAROVÁNÍ:

Obsahuje linalol, 4-terc.butylcyklohexyl-acetát, isoeugenol.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
P280 Používejte ochranné rukavice.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nikdy nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač.Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. V případě rozlití náplně kapalinu okamžitě utřete. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností.

Obsahuje citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, geraniol, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, phenylacetaldehyde, isocyclocitral, 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-
buten-1-one, allyl 3-cyclohexylpropionate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, dlimonene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus