+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

AIRWICK Electric náplň Prádlo ve vánku 19ml

Výrobce: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Cena s DPH: 96.44 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 79.70 Kč


Kód produktu: 10.16.875

EAN produktu: 5999109542342

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 1512 ks

V kartonu: 6 ks

Elektrický strojek s náplní Prádlo ve vánku - vůně svěžího prádla třepotajícího se ve vánku, s jemnou vůní zelených jablek.

VAROVÁNÍ:

Dráždí kůži.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, Citral, Geraniol, Citronellol, 2-methylundekanal, [3R-(3?,3aß,7ß,8a?)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-
tetramethyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl)ethan-1-on, (E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-
cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on, 2,6-dimethylhept-5-enal, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on, trimethyl propyl cyklohexan propanol, isocyklocitral,methoxy dicyklopentadien karbaldehyd, 3-(p-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropion-aldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus