+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Café Powder C2.1 566g

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 766.66 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 633.60 Kč


Kód produktu: 10.18.130

EAN produktu: 7615400157600

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 2 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Bezfosfátový prášek pro každodenní čištění široké škály tradičních espresso kávovarů. Používá se na proplachování tradičních espresso kávovarů, namáčení jednotlivých částí automatu a čištění varných jednotek.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

VAROVÁNÍ:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus