+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SUMA Alcohol Spray D4.12 750ml

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 217.32 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 179.60 Kč


Kód produktu: 10.18.030

EAN produktu: 7615400183296

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 6 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Dezinfekční prostředek pro sprejovou aplikaci v průběhu pracovního procesu a i na konečnou dezinfekci. Prostředek lze použít na povrchy přicházející do styku s potravinami, rychle se z povrchu odpařuje a nezanechává rezidua. Lze použít na povrchy odolné vůči alkoholu, např. pracovní desky, stroje a předměty, krájecí prkénka nebo nože. Je také vhodný pro sanitaci stojanů na potraviny v supermarketech, řeznictví apod. Suma Alcohol Spray D4.12 je na bázi ethanolu, který má optimální biocidní účinnost. Má široké spektrum účinnosti a je efektivní proti většině vegetativních forem mikroorganismů.

PRODEJ POUZE PO KARTONU!!! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus