+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

DUCK Fresh Discs - čistič WC Marine 36ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 81.55 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 67.40 Kč


Kód produktu: 10.12.655

EAN produktu: 5000204965926

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 1200 ks

V kartonu: 6 ks

Náhrada za WC závěsy. Čistí a osvěžuje WC, ale hygieničtějším způsobem, zabraňuje usazování vodního kamene a dlouhodobě osvěžuje. Vaši toaletu čistí s každým spláchnutím až po dobu 7,5 týdne. Místnost provoní příjemnou mořskou vůní. Plastový obal je vyroben z recyklovaného plastu sesbíraného ve spolupráci s PlasticBank®.

UPOZORNĚNÍ:

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Další označování
Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Používejte pouze na WC mísy.
Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat.

Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Datový list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus