+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

TASKI Sani Cid Conc 1l náplň

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 522.24 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 431.60 Kč


Kód produktu: 10.19.005

EAN produktu: 8594026927639

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 6 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Prostředek na bázi kyseliny citrónové pro denní čištění povrchů odolných vůči kyselinám v koupelnách, vhodný i pro oblasti s tvrdou vodou. Mírně kyselý a zabraňuje usazování vodního kamene. Obsahuje svěží dlouhotrvající vůni. Jedinečná patentovaná technologie na neutralizaci zápachů O.N.T.(Odour Neutralizing Technology).

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

NEBEZPEČÍ:

Obsahuje isotridekanol, ethoxylovaný (8EO) (Trideceth 7-10), 4-terc-butylcyklohexyl-acetát (4-tert-butylcyclohexyl acetate), Lemon oil (Citrus
Limon Fruit Oil).

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
EUH208 - Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus