+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

REAL Jemný krém zelený čaj a aloe 600ml

Výrobce: Zenit,spol.s r.o.

Cena s DPH: 53.97 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 44.60 Kč


Kód produktu: 10.20.040

EAN produktu: 8594004376138

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 960 ks

V kartonu: 20 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Čisticí krém s barevnými aktivními částicemi proti mastnotě a špíně. Odstraňuje mastnotu, hrubé nečistoty, usazenou špínu a připáleniny bez poškození povrchu. Parfemace zeleného čaje a aloe vera.

VAROVÁNÍ:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.

P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontantí čočky, jsou-li nasazeny a pokud je zle vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus