+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

GLADE/BRISE Aerosol Relaxing Zen - Japonská zahrada 300ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 75.26 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 62.20 Kč


Kód produktu: 10.12.465

EAN produktu: 5000204539400

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >1000 ks

Na paletě: 1152 ks

V kartonu: 12 ks

Osvěžovač vzduchu v aerosolu s technologií odstraňování pachů. Obnovuje svěžest a zanechá ve Vašem interiéru příjemnou vůni vodních květin a ovoce.

VAROVÁNÍ:

H223 Hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností

Bezpečnostní list

Dodací list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus