+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

GLADE/BRISE Aerosol Fresh Lemon 300ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 78.77 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 65.10 Kč


Kód produktu: 10.12.460

EAN produktu: 4000290997543

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 1152 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Osvěžovač vzduchu v aerosolu s technologií odstraňování pachů. Obnovuje svěžest a zanechá ve Vašem interiéru příjemnou vůni citrónu.

VAROVÁNÍ:

H223 Hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Obsahuje citral. Může vyvolat alergickou reakci.

Další označování
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus