+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

JAR ProfiLine na ruční mytí nádobí 1l

Výrobce: Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Cena s DPH: 66.50 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 54.96 Kč


Kód produktu: 10.10.505

EAN produktu: 8001090320483

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 560 ks

V kartonu: 8 ks

Profesionální prostředek na ruční mytí nádobí z řady Jar P&G ProfiLine je určen na všechny druhy nádobí, od nerezu až po porcelán. Má vynikající odmašťovací účinek a efektivně odstraňuje mastnotu a zbytky potravin, zaschlé a připečené zbytky jídla z hrnců, pánví, příborů, talířů a ostatního kuchyňského vybavení. Specifická směs povrchově aktivních látek byla pečlivě vyvinuta tak, aby účinně pronikla i pod mastnotu a zaschlé nečistoty, uvolnila je a následně odstranila z nádobí a kuchyňského vybavení.

VAROVÁNÍ:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů .

EUH208 - Obsahuje Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Technický list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus