+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

JAR Professional prostředek na nádobí Citron 5l

Výrobce: Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Cena s DPH: 337.11 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 278.60 Kč


Kód produktu: 10.10.510

EAN produktu: 5413149777873

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 144 ks

V kartonu: 3 ks

Prostředek na ruční mytí nádobí Jar Professional Citron je vhodný na všechny druhy nádobí od nerezu až po porcelán. Má vynikající odmašťovací účinek a efektivně odstraňuje zbytky potravin z hrnců, pánví, příborů, talířů a ostatního kuchyňského vybavení. S příjemnou vůní citrónu. V ekonomickém 5l balení.

VAROVÁNÍ:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů .

EUH208 - Obsahuje Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Technický list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus