+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

VANISH Oxi Action prášek na bělení a odstranění skvrn 625g bílý

Výrobce: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Cena s DPH: 178.48 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 147.50 Kč


Kód produktu: 10.16.215

EAN produktu: 5997321747804

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 960 ks

V kartonu: 6 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Vanish Oxi Action prášek na bělení prádla a odstranění skvrn, vytváří molekuly aktivního kyslíku, které pomáhají bílé prádlo udržovat ještě bělejší. Je vhodný pro použití na běžné textilie. Neobsahuje bělicí látky na bázi chlóru.

Foto ilustrační.

NEBEZPEČÍ:
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI
POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3).

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus