+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

VANISH Oxi Action tekutý odstraňovač skvrn 1l růžový

Výrobce: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Cena s DPH: 108.42 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 89.60 Kč


Kód produktu: 10.16.055

EAN produktu: 5997321747903

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 480 ks

V kartonu: 12 ks

Přípravek je účinný na velké spektrum skvrn. Pro dosažení maximální rychlosti a účinku proveďte předčištění nebo textilii namočte.

Fotografie ilustrační.

NEBEZPEČÍ:

Způsobuje vážné poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.Po manipulaci důkladně omyjte. Používejte ochranné brýle.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné složky: peroxid vodíku, alkoholy, C12-18, ethoxylované alkoholy, C12-16, ethoxylované, benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus