+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

VANISH Oxi Action tekutý pro bělení a odstranění skvrn 1l bílý

Výrobce: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Cena s DPH: 108.42 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 89.60 Kč


Kód produktu: 10.16.100

EAN produktu: 5997321747910

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 480 ks

V kartonu: 12 ks

Tekutý prostředek pro bělení a odstranění skvrn obsahuje bělicí přísady, které hravě odstraní čerstvé i zaschlé skvrny od jídel i od potu.

Foto ilustrační.

NEBEZPEČÍ:

Způsobuje vážné poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku. Používejte ochranné brýle. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné složky: peroxid vodíku, alkoholy, C12-18, ethoxylované, alkoholy, C12-16, ethoxylované, benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus