+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

STAR Podlahy strojní čištění speciální 10l

Výrobce: EVERSTAR s. r. o.

Cena s DPH: 1 112.35 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 919.30 Kč


Kód produktu: 10.28.080

EAN produktu: 8594008595405

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 60 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Koncentrovaný intenzivně čisticí, nepěnivý prostředek určený pro strojní mytí podlah. Díky použitým aktivním látkám má zvýšené mycí, čistící a odmašťovací schopnosti. Vhodný zejména k mytí nečistot průmyslového charakteru – výborně odstraňuje mastnoty, mýdla, olejové a tukové nečistoty, zbytky grafitu a šmíru. Použitelný na všechny vodou omyvatelné podlahové krytiny, PVC, umělé pryskyřice, asfalt a kámen a ostatní omyvatelné a alkáliím odolné povrchy. Lze použít i pro ruční čištění.

NEBEZPEČÍ:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus