+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

STAR Podlahy extra 5l

Výrobce: EVERSTAR s. r. o.

Cena s DPH: 593.14 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 490.20 Kč


Kód produktu: 10.28.060

EAN produktu: 8594008596761

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 128 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Silně koncentrovaný mírně pěnivý prostředek určený především na silné znečištění, generální úklid a hloubkové čištění. Účinný zejména na usazeniny (vápenaté, hořečnaté, minerální), rez, vodní a močový kámen, cementové zbytky a závoje, zbytky malby. Vhodný i pro postavební úklid nebo vyšlapaná místa v dlažbách (broušené, reliéfní, protiskluzové).

Pozor: Vhodné pouze na tvrdé povrchy odolné kyselinám. Nepoužívejte na materiály obsahující vápenec a jiné nekyselinovzdorné materiály jako např. mramor, travertin, granit apod. Dále na nerezové povrchy, vodovodní baterie, barevné akrylátové předměty, na nábytek apod. Může způsobit mírné zesvětlení spár. Nepoužívat v kombinaci s výrobky na bázi aktivního chlóru.

NEBEZPEČÍ:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus