+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

REAL Maxi úklid s mýdlem 1l

Výrobce: Zenit,spol.s r.o.

Cena s DPH: 61.23 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 50.60 Kč


Kód produktu: 10.20.080

EAN produktu: 8594004376886

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 750 ks

V kartonu: 10 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Mycí prostředek s mýdlem na dřevěné a laminátové podlahy. Vytváří ochranný film, odstraňuje nečistoty i mastnotu. Zabraňuje usazování nečistot a prodlužuje interval do dalšího čištění. Obnovuje přirozený vzhled dřeva. Květinová parfemace podtrhující mýdlovou notu výrobku.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus