+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

STAR Koberce strojní čištění 5l

Výrobce: EVERSTAR s. r. o.

Cena s DPH: 695.99 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 575.20 Kč


Kód produktu: 10.28.200

EAN produktu: 8594008595597

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 128 ks

V kartonu: 1 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Vysoce účinný koncentrovaný prostředek ke strojnímu hloubkovému čištění nečistot a skvrn na kobercích, čalounění, sedačkách, potazích, textiliích, autočalounění a ostatních textilních materiálech z přírodních i syntetických vláken. Účinný na nečistoty a skvrny způsobené nejen běžným znečištěním, prachem a špínou, ale i mastnotami, rostlinnými barvivy, pylem květin, krví, kávou, inkoustem, domácími zvířaty apod. Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Chrání a oživuje barvy čištěných textilií. Je vhodný pro všechny typy a modely vysavačů pro mokré čištění. Lze použít i pro ruční čištění a praní koberců.

NEBEZPEČÍ:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus