+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

JAR Professional dezinfekční odmašťovač 750ml

Výrobce: Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Cena s DPH: 106.96 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 88.40 Kč


Kód produktu: 10.10.565

EAN produktu: 8006540297414

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 600 ks

V kartonu: 6 ks

Jar Professional dezinfekční odmašťovač 2v1 odmašťuje a dezinfikuje v jednom kroku a tím šetří váš čas, námahu a peníze. Je vhodný na čištění, odmaštění a dezinfekci pracovních povrchů v kuchyni včetně povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Velmi účinný je také na umývání kuchyňských spotřebičů a vybavení. Bezpečné použití na většinu umývatelných povrchů jako nerezová ocel, smalt, keramika, mramor. Neparfémovaný, bezbarvý a bez obsahu bělidla. Dezinfikuje v souladu s evropskými normami: EN 1276 a EN13697. Po použití je nutné plochu omýt pitnou vodou.

Biocidní (dezinfekční) prostředky používejte zodpovědně dle návodu k použití.

VAROVÁNÍ:

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P260 - Nevdechujte aerosol.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Technický list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus