+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

CILLIT BANG Čisticí a dezinfekční sprej 750ml

Výrobce: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Cena s DPH: 80.34 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 66.40 Kč


Kód produktu: 10.17.160

EAN produktu: 3059940003609

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 360 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Odstraňuje účinně každodení skvrny, připálenou mastnostu a zatvrdlou špínu. Díky technologii Turbo Power působí již za několik vteřin.

VAROVÁNÍ:

Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Dráždí kůži.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny
(chlor).

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus