+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

TASKI Jontec Eternum ProSpeed 2,5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 1 113.20 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 920.00 Kč


Kód produktu: 10.18.925

EAN produktu: 7615400088836

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 4 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Vysoce lesklá disperze na podlahy pro ProSpeed.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

VAROVÁNÍ:

Obsahuje 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Methylisothiazolinone), směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on [EC No 247-500-7] a 2-methylizothiazol3(2H)-on [EC No 220-239-6] (3:1) (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on(Benzisothiazolinone).

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné rukavice.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus