+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

VANISH na záclony 500ml

Výrobce: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Cena s DPH: 79.38 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 65.60 Kč


Kód produktu: 10.16.300

EAN produktu: 5900627012644

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 1344 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Bělící přípravek na záclony je vhodný na všechny záclony, krajky a tyly. Díky jedinečné ochranné vrstvě je chrání před dalším usazováním špíny a zažloutnutím.

Foto ilustrační.

VAROVÁNÍ:
Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí.Používejte ochranné rukavice.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO / lékaře.

Nebezpečné složky: 2-methylisothiazol-3(2H)-on.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus