+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

ARIEL prací gel Mountain Spring 70PD

Výrobce: Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Cena s DPH: 476.74 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 394.00 Kč


Kód produktu: 10.10.120

EAN produktu: 8006540869482

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 144 ks

V kartonu: 3 ks

Tekutý prací prostředek, který odstraňuje skvrny již po prvním praní. Vhodný především pro bílé prádlo, protože je vylepšen o zjasňovače, které bílou zanechají stále bílou i při opakovaném praní. Velmi šetrný k prádlu.

VAROVÁNÍ:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 – Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odopadů.

EUH208 - Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus