+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

ARIEL prací gel Color 20PD

Výrobce: Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Cena s DPH: 203.04 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 167.80 Kč


Kód produktu: 10.10.125

EAN produktu: 8006540869727

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem <10 ks

Na paletě: 425 ks

V kartonu: 5 ks

Složení pracího gelu bylo navrženo speciálně pro praní ve studené vodě a obsahuje technologii Cool Clean. Ačkoliv je tekutý prací prostředek Ariel nekompromisní ke skvrnám, je jemný k prádlu a chrání zářivost jeho barev. Tekutý prací prostředek Ariel má navíc recyklovatelný obal.

VAROVÁNÍ:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

EUH208 - Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus