+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SAVO Podlahy a povrchy Dřevo a laminát 750ml

Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Cena s DPH: 67.88 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 56.10 Kč


Kód produktu: 10.14.320

EAN produktu: 8710908103810

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 720 ks

V kartonu: 12 ks

Univerzální čisticí přípravek vhodný na čištění všech typů omyvatelných dřevěných a laminátových povrchů – parket, nábytku, okenních rámů, dveří atd. Přípravek odstraňuje nečistoty, pečuje o podlahy a pomáhá zachovat původní vzhled a barvu ošetřených povrchů.

VAROVÁNÍ:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P337 Přetrvává-li podráždění očí: P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Obsahuje směs chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon a 2-methyl-3(2H)-isothiazolon, Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus