+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

***ARIEL prášek Color 4PD

Výrobce: Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Cena s DPH: 53.00 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 43.80 Kč


Kód produktu: 10.10.001

EAN produktu: 8006540546505

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 1536 ks

V kartonu: 24 ks

Skvěle odstraňuje skvrny už při prvním praní. Prášek se rychle rozpouští a na prádle nezanechává stopy. Udržuje zářivost barev oblečení, pomáhá odstraňovat zaschlé skvrny. Zabraňuje usazování nečistot a skvrn v tkanině.

VAROVÁNÍ:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

EUH208 - Obsahuje Isoeugenol. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus