+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

ARIEL prací prášek Professional Alfa 15kg

Výrobce: Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Cena s DPH: 1 149.50 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 950.00 Kč


Kód produktu: 10.10.085

EAN produktu: 5413149044098

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 40 ks

V kartonu: 1 ks

Univerzální enzymatický práškový prací prostředek, který účinně odstraňuje běžná zašpinění. Je určený především do profesionálních prádelenských provozů. Nové složení pracího prostředku na bílé prádlo Ariel Alfa bylo vylepšeno tak, aby pralo bílé prádlo dokonce ještě důkladněji. Ariel Alfa obsahuje v porovnání s předchozí verzí 2,5x více optických rozjasňovačů, které obnovují bělost a prádlo díky tomu vypadá déle jako nové. Udržuje a vylepšuje původní bělost dokonce i po 50 vypráních (nezávisle testováno TZU Brno). Obsahuje polymer, který zamezuje usazování nečistot v prádle.

VAROVÁNÍ:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus