+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

HAPPY CAR Nemrznoucí směs -20° 5l

Výrobce: DF Partner s. r. o.

Cena s DPH: 174.60 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 144.30 Kč


Kód produktu: 10.60.712

EAN produktu: 8594007961744

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >10 ks

Na paletě: 108 ks

V kartonu: 2 ks

Zimní ostřikovač se zámrzností -20°C je nejpoužívanější a pro většinu zimní sezóny dostačující volbou.

VAROVÁNÍ:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus