+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

GoodSense 30day ref. GreenApple 2ks

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o., člen koncernu Diversey

Cena s DPH: 281.45 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 232.60 Kč


Kód produktu: 10.18.405

EAN produktu: 7615400179978

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 6 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Systém 30-ti denní osvěžovač vzduchu je především určen na toalety. Lze ho použít také v místech s dostatečným prouděním vzduchu.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

VAROVÁNÍ:

Obsahuje 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on (Delta-Damascone), 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd (2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde).

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P501 - Odstraňte nespotřebovaný obsah jako nebezpečný odpad.

Stáhnout

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus