+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

FINISH leštidlo Shine&Dry Lemon 800ml

Výrobce: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Cena s DPH: 114.22 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 94.40 Kč


Kód produktu: 10.16.600

EAN produktu: 8592326010419

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 840 ks

V kartonu: 12 ks

Vaše myčka může zanechat nádobí mokré a ponechat skvrny na skle. Finish leštidlo poskytuje o 100 % lepší schnutí vašeho nádobí a zabraňuje ulpívání kapek vody na skle. Jeho posílené složení chrání sklo před zašednutím a tím zajišťuje déle trvající zářivý lesk. Se svěží vůní citronu.

VAROVÁNÍ:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku.Používejte ochranné brýle.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus