+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

AIRWICK Electric náplň Tajemná zahrada 19ml

Výrobce: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Cena s DPH: 96.44 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 79.70 Kč


Kód produktu: 10.16.865

EAN produktu: 5999109542335

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 1512 ks

V kartonu: 6 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Náhradní náplň do elektrického osvěžovače vzduchu s vůní dozrávajících malin, rozvíjejících se růží s jemnými tóny ibišku. Obsahuje přírodní esenciální oleje.

VAROVÁNÍ:

Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Způsobuje vážné podráždění očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při
podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on, kumarin, eugenol. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus