+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

ALCOSAN 5l

Výrobce: Diversey Česká republika, s.r.o.

Cena s DPH: 545.11 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 450.50 Kč


Kód produktu: 10.18.355

EAN produktu: 8594026930684

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: ks

V kartonu: 2 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Dezinfekční prostředek k okamžitému použití postřikem na povrchy v potravinářském, nápojovém a mlékárenském průmyslu. Je na bázi alkoholu, který obsahuje i malé množství organických sekvestračních látek a kvarterní ammoniové sloučeniny (KAS). Je určený pro přímou aplikaci především tam, kde nelze nebo se nedoporučuje použít velké množství dezinfekčních prostředků ředěných vodou. Je účinný vůči většině vegetativních forem mikroorganismů včetně grampositivních a gramnegativních bakterií a kvasinek.

PRODEJ POUZE PO KARTONU! UVEDENÁ CENA JE ZA 1 KUS.

VAROVÁNÍ:

Obsahuje propan-2-ol (Isopropyl Alcohol).

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus