+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

JAR Professional kapsle do myčky All-in-1 115ks

Výrobce: Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Cena s DPH: 540.39 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 446.60 Kč


Kód produktu: 10.10.545

EAN produktu: 8001090277671

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >100 ks

Na paletě: 144 ks

V kartonu: 2 ks

Kapsle do myček nádobí Jar Professional pomáhají odstranit i zaschlou mastnotu. Jsou vhodné i pro použití v profesionálních myčkách nádobí s krátkým cyklem mytí (1-5 min). Rozpouštějí se 2x rychleji než běžné pevné tablety. Povrchově aktivní látky zajistí dokonalé odstranění zbytků jídel a mastnoty z nádobí a jejich uzamčení ve vodě, což zabraňuje jejich opětovnému usazování na příborech, talířích a skle. Vhodné i pro myčky skla. Účinné při všech stupních tvrdosti vody. S citrusovou vůní.

NEBEZPEČÍ:

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P280 - Používejte ochranné brýle.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

EUH208 - Obsahuje protease. Může vyvolat alergickou reakci

Bezpečnostní list

Technický list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus