+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

OFF! Protect Spray 100ml

Výrobce: S.C.Johnson s.r.o.

Cena s DPH: 119.31 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 98.60 Kč


Kód produktu: 10.13.120

EAN produktu: 8711800112054

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 2520 ks

V kartonu: 12 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Repelentní přípravek ve spreji zajišťuje efektivní ochranu kůže proti komárům a klíšťatům až 4 hodiny a proti ovádům až 6 hodin. Sprej je zaručenou ochranou proti dotěrnému hmyzu (komáři, klíšťata).

NEBEZPEČÍ:

Účinná látka (BPR).
N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 15,017 % (150,17 g/kg).
Číslo povolení: CZ-0011379-0000.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus