+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

CIF tekutý krém Originál 500ml

Výrobce: UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Cena s DPH: 53.72 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 44.40 Kč


Kód produktu: 10.14.040

EAN produktu: 8712561552905

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 1200 ks

V kartonu: 16 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Krémový abrazivní čisticí přípravek. Snadno uvolní nečistoty a vyčistí i zdánlivě nevyčistitelné v celém domě včetně moderních povrchů. Aktivní látky přípravku proniknou hluboko do skvrn a dokážou odstranit i tu nejzašlejší špínu.

VAROVÁNÍ:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus