+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

REAL Creme gel 450ml

Výrobce: Zenit,spol.s r.o.

Cena s DPH: 58.44 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 48.30 Kč


Kód produktu: 10.20.005

EAN produktu: 8594004377579

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 960 ks

V kartonu: 20 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Krémový čisticí gel s novým složením je silný a zároveň šetrný, vyčistí a nepoškrábe žádný moderní povrch. Krémový čisticí gel s kukuřičným abrazivem. Široké použití v domácnosti - na úklid kuchyní (sporáky i sklokeramické a indukční desky, dřezy, bakterie, nádobí, podlahy, lednice a mikrovlnné trouby - zevnějšku), koupelen včetně akrylátových povrchů (vany, umyvadla, baterie, sprchové armatury, obkládačky, dlažby) a toalet.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné ochranné brýle.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Datový list

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus