+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

SÍTKO DO PISOÁRU BRAND FRESH modré 1ks

Výrobce: Brand product s.r.o.

Cena s DPH: 60.38 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 49.90 Kč


NovinkaDoporučujeme

Kód produktu: 10.92.006

EAN produktu: 8594216490042

Již zítra k osobnímu odběru v Lutopecnách 159, Kroměříž

Dostupnost: Skladem >1000 ks

Na paletě: 5760 ks

V kartonu: 240 ks

Vonné sítko do pisoáru Brand fresh přináší vašemu sanitárnímu zařízení vysoký standard péče. Vůně do pisoáru Brand fresh má příjemnou a svěží vůni oceánu. Aroma se uvolňuje po dobu 30 dnů. Pisoárové sítko Brand fresh snižuje tvorbu bakterií v odpadu, čímž eliminuje nepříjemný zápach. Husté bodlinky zabraňují rozstřiku moči. Díky svému univerzálnímu tvaru a velikosti je vonné sítko Brand fresh vhodné do všech typů pisoárů.

VAROVÁNÍ:

Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Obsahuje Linalool, Limonen, a-Hexylcinnamaldehyd, Benzyl-salicylát. Může vyvolat alergickou reakci.

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus