+420 725 017 295   eshop@brandproduct.cz

0
Košík

menu

AIRWICK Decosphere Mango a zelený citrón 75ml

Výrobce: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Cena s DPH: 71.15 Kč

Sazba DPH: 21%
Cena bez DPH: 58.80 Kč


Kód produktu: 10.16.800

EAN produktu: 3059946079004

Dostupnost: Na objednávku

Na paletě: 1080 ks

V kartonu: 6 ks

Tento produkt momentálně nelze objednat.
Napište nám o více informací nebo si vyberte z našich alternativních produktů.

Přenosný osvěžovač vzduchu ideální do koupelny, obývacího pokoje, kuchyně, ložnice. Zachycuje svěžest manga a limetky a vodní tóny bílého květu. Není třeba baterií ani elektřiny.

VAROVÁNÍ:

Hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku.Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte v chladu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsahuje 2,6-dimethylhept-5-enal; 7-hydroxycitronellal; linalool; linalyl-acetát;
d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list

Grafika: Jane Cores, Web: WEBOOstatus